Sådan laver du en kravspecifikation Sådan laver du en kravspecifikation

Sådan laver du en kravspecifikation

AF Henning Byø

Det er ekstremt vigtigt få lavet en detaljeret kravspecifikation, både for dig som kunde og for os som leverandør. Det kan lyde komplekst, men det er slet ikke så vanskeligt.

Det handler egentlig bare om at få skrevet dine ideer og ønsker til layout, design, funktioner og features ned. Ikke bare i overordnet form, men for hver eneste side og element. Det kan du gøre i et Word dokument, eventuelt suppleret med workflows og wireframes (tegninger) af hvordan det hele skal se ud.

Her et eksempel på at det ikke er nok, blot at beskrive ens ønsker i overordnet form.

Eksempel - søgefunktion
Det kan være du ønsker en søgefunktion, men hvad skal der kunne søges efter? Skal der fx. kunne vælges specifikke kriterier for søgningen? I givet fald, hvilke sorteringsmuligheder skal der være som fx. pris, størrelse, farve etc.? Det er sådanne detaljer som skal beskrives.

Der vil nærmest altid være en forskel mellem hvad du forestiller dig (i dit hoved) og hvad fagfolk forestiller sig (i deres hoved). Kravspecifikationen skaber balancegang og er med til at forventningsafstemme begge veje.

Hvordan laver man en kravspecifikation?

Der er ikke en decideret facitliste for hvordan du laver kravspecifikationen, så længe den indeholder en beskrivelse af alle funktioner, elementer, brugeroplevelse, designønsker, målsætning, tidsramme og en indikation af dit budget.

Med din viden om virksomhedens forretning kombineret med udviklerfirmaets viden om teknologier, vil der i fællesskab kunne udarbejdes en specifikation, der sikrer du er tilfreds med det endelige resultat.

Jo mere præcist du kan beskrive det, desto nemmere kan udvikleren estimere præcis hvor lang tid det vil tage og hvad det vil koste. Der er derfor ingen tvivl om at et indledende møde er godt, for at kunne give en grov vurdering af hvad opgaven indebærer.

Gode råd til at lave kravspecifikationen

For at komme godt i gang med kravspecifikationen, bør du følge disse råd til hvad du kan gøre:

1) Beskriv væsentlige detaljer, som projektet skal indeholde - Koncept, målsætning, defineret målgruppe, tidsplan, søgemaskineoptimering, sikkerhedskrav, ydeevne og budget etc.

2) Skriv korte brugerflows - Hvem skal udføre hvad og hvorfor? Eksempel: Messeudstillere skal kunne logge ind på appen og søge efter deres plads for at finde placeringen i hallen via et kort.

3) Beskriv væsentlige funktioner baseret på virksomhedens behov - Frasortering og prioritering af ønskede funktioner. Funktionalitet øger applikationens eller hjemmesidens kompleksitet, er ofte tidskrævende, hvilket gør projektet dyrere. Jeg anbefaler du udvikler de højest prioriterede funktioner i den første version og tilføjer flere funktioner i fremtidige versioner.

4) Lav tegninger af hvordan hjemmesiden/app’en skal se ud - Hvis du har klare ønsker til webdesignet, brugeroplevelsen eller brugerflowet, bør du lave enkle skitser og beskrivelser. Ellers er det udviklerfirmaets opgave at komme med forslag til de bedste løsninger, ud fra hvad hjemmesiden/app’en skal udføre.

5) Data og databasen - Hvilke krav er der til det? Bliver der indhentet informationer (data) som skal opbevares i en database? Skal det være muligt at søge eller sortere, via informationerne i databasen? Skal der udsendes automatiske mails? Skal databasen kobles med eksternt system? Alt sammen skal beskrives, så vi kender til omfanget.

6) Administrationspanel - hvad skal kunne administreres på hjemmesiden/i app’en? Skal forskellige personer have forskellige adgangstilladelser? Er der et ønske om at brugerne skal have en brugervejledning eller uddannelse i brug af administrationspanelet?

Hvorfor er det nødvendigt?

Der er fire primære årsager til at en kravspecifikation er nødvendig.

  • + Det gør vi kan forventningsafstemme.
  • + Det er nemmere at estimere en præcis pris.
  • + Det er påkrævet for at sætte en realistisk tidshorisont.
  • + Det giver dig et bedre slutresultat som kunde.

“En kravspecifikation er en kørevejledning for hele udviklingsforløbet og uden retning, er det vanskeligt at finde vej. Jo mere detaljeret en kørevejledning du får udarbejdet, desto bedre muligheder for at vi kommer frem til tiden og uden det bliver dyrere i benzin.”

Du må bestemt ikke undervurdere betydningen af en detaljeret kravspecifikation, for det er med til at forventningsafstemme og gør begge parter skarpe på, præcis hvad der skal udvikles. Specifikationen bør laves af hensyn til begge parter. Vælg et udviklerfirma der kan hjælpe dig med at få alle detaljer på plads, så du nemmere kan tage den rigtige beslutning.

Juridiske spørgsmål

Overvej også juridiske aspekter, som at du ejer rettighederne til indhold og har ret til at videreudvikle. Hvis du ejer rettighederne, er det nemmere at ændre leverandøren og få tjenesten videreudviklet af en anden.

Det kan gå galt, hvis du dropper specifikationen!

Kravspecifikationen er typisk ret omfattende, fordi der er mange områder som skal beskrives. Med hjælp fra udviklerfirmaet kan du få udarbejdet en fyldestgørende specifikation med de nødvendige tekniske beskrivelser og elementer. Den er afgørende for at få afstemt forventninger til tidsplan, pris og behov.

Vær skarp på hvilke dele af projektet der er nødvendige og hvilke der er ønskværdige for at opnå målet. Det er en god idé at starte med de vigtigste funktioner på hjemmesiden/app’en, så projektet kan lanceres og derefter videreudvikles i etaper.

Kravspecifikation sikrer, at arbejdet kan udføres med høj kvalitet og med en realistisk tidsplan og budget. Specifikationen skaber balance og hjælper med at matche begge parters forventninger.


Henning Byø
AF Henning Byø
Udviklingsansvarlig

Jeg har arbejdet med udvikling og IT-projekter i over 15 år. Over årene har jeg både arbejdet med simple og større avancerede udviklingsopgaver. Jeg har tidligere arbejdet med flere forskellige framework systemer, men Laravel er min klare favorit.